{{ctrl.notification}}
# یونسکو ایران

فهرست میراث جهانی یونسکو در ایران تاکنون که این مقاله نوشته می شود شامل 23 اثر طبیعی و تاریخی - فرهنگی است که در شهرهای مختلف کشورمان پراکنده شده اند و هر یک اعتباری به شهرهای ... [بیشتر بخوانید]

date_range پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸   remove_red_eye 991 بازدید   favorite 0   chat 0

ایجاد باغ های عمودی از چند جهت اهمیت دارد؛ یکی پاکسازی محیط و تصفیه هوا، دیگری استفاده موثر از حداقل فضایی که در اختیار است و بعد زیباسازی فضاهای شهری. چه خوب که یک باغ این همه ... [بیشتر بخوانید]

date_range دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸   remove_red_eye 874 بازدید   favorite 0   chat 0